مرکز توانبخشی حکیم

مرکز توانبخشی حکیم در سال 1379 با مجوز رسمی از سازمان بهزیستی با مدبریت حانم گلاره حکیمی مشغول به فعالیت بوده و در حال حاضر آماده ارائه خدمات توانبخشی و نگهداری از معلولین استان البرز با عنوان مرکز نگهداری و توانبخشی معلولین ذهنی و جسمی می باشد.
زمینه های فعالیت این مرکز در خصوص کار درمانی ، گفتار درمانی ، تربیت بدنی و فعالیت های فرهنگی و هنری برای معلولین می باشد.