فیزیوتراپی
فیزیوتراپی (به انگلیسی: Physical Therapy) حیطه‌ای از پزشکی است که هدف آن پیشگیری از بیماریها، درمان، ، توانبخشی و ارتقاء سطح سلامت می‌باشد. واژه فیزیوتراپی از فیزیو= بدن + تراپی = درمان، بمعنای ترکیبی درمان بدن ساخته گردیده‌است.در بعضی از منابع لغت اصلی که کلمه فیزیوتراپی ازآن گرفته شده‌است کلمه physiological therapeutics میباشد. درفیزیوتراپی هدف ارتقاء عملکرد جسمانی می‌باشد. فیزیوتراپیست در این رشته به عنوان درمانگر شناخته می‌گردد. دانش فیریوتراپیست براساس شناخت آناتومی بدن و فیزیولوژی حرکت میباشد. فیزیوتراپی به عنوان یک رشته بالینی (کلینیکال) که با استفاده از امکاناتی مانند مدالیته‌ها (Physical Agents)، درمان‌های دستی (Manual Therapy)، و تمرینات بدنی گروه‌های مختلف بیماری و ناتوانی‌ها را درمان می‌کند. این رشته همچنین با شناسایی گروه‌های خاص افراد اقدام به پیشگیری از بیماریها و غربال گری ناتوانی‌ها می‌نماید.